Advance Arabic in Bahasa

Advance Arabic in Bahasa

bersama Ustadh Ibnu Abdil Barry

Mula : 1hb Jan, 2022
Masa: Sabtu, 8:00 pm (GMT+8)

Kursus ini adalah bersesuaian untuk pelajar yang telah selesai kursus Intermediate Arabic in Bahasa atau mempunyai pengetahuan Intermediate Bahasa Arab. 

 Hanya satu sesi seminggu sahaja, maka tempat adalah terhad. 

Daftar Kelas Sekarang